ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ระลอกใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ   ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร และภาคบ่าย ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...