อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

วันที่ 2 เมษายน 2561
(เวลา 14.00 น.)

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)
พร้อมด้วยนายสมเกียรติ คุ้มนายอผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ร่วมต้อนรับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ลงตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
โดยนายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...