หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ออกติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...