สูตรการคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ตำแหน่งครู เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...