สำนักติดตาม สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20  สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  พร้อมด้วยทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์  รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. จำนวน 10 โครงการ โดยมีนางสาวสมพร  สามทองกล่ำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...