โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ม.ราชภัฎสกลนครและ สพม.24 ทำความตกลงร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการ

เมื่อวานนี้ (19 ก.พ. 61)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรองฯ สุจินต์ วิชัยวงษ์  และโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาโดย ผอ.กลวัชร วังสะอาด เข้าร่วมโครงการการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของกิจกรรม Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...