สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สหวิทยาเขตวงนารายณ์ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...