“ สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

วันที่ 2 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ได้จัด “ สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ” ในเขตอำเภอเขาวง อำเภอนาคู อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจของระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ให้ตรงกันในการดำเนินงานของโรงเรียน ช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
กับนักเรียน เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...