สพม.24 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มอบหมายนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนสังกัด สพม.เขต 24 ที่ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณารับทุนการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนระหว่างวันที่ 10 -14  มิถุนายน 2562

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...