สพม.24 พัฒนาแกนนำ เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำขยายผล การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21  โดยร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ และศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดกาฬสินธ์ุ    มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 250 คน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/open?id=1XMRGjwtG_qJhbPcsqzyx5-VdopsXZh-V

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...