” สพม.24 พบเพื่อนครู” สหวิทยาเขตวงนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  ประชุมสัญจร “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  พบเพื่อนครู” สหวิทยาเขตวงนารายณ์   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สหวิทยาเขตวงนารายณ์เข้าเร่วมประชุม  ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  อำเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...