สพม.24 จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.ออนไลน์ สานฝันอนาคต โรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.1

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ประธานในพิธีเปิดโครงการ”เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.ออนไลน์ สานฝันอนาคตกำหนดได้ โรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1″  ในวิชาการ O-NET,GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ Live สดผ่านระบบ P.S. Online Learning ให้กับนักเรียน ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  2.เขาพระนอนวิทยาคม  3.จำปาหลวงวิทยาคม  4.ดอนไทรงามพิทยาคม 5.บ้านนาคูพัฒนาฯ 6.ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 7.มหาไชยพิทยาคม 8.ยางตลาดวิทยาคาร 9.ร่องคำ  10.สามชัย  11.ผาเสวยรังสรรค์  12.หนองกุงศรีวิทยาคาร  13.ห้วยผึ้งพิทยา 14. ห้วยเม็กวิทยาคม 15. หัวหินวัฒนาลัย  16. เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอนุกูลนารี   วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด และให้โอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ขาดโอกาส ขาดปัจจัย และทรัพยากร  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี  ถนนภิรมย์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...