สพม.24 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  24 ประธานในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าคู่ชาติไทย   ณ  โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...