สพม.24 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ต้้งพงษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ 1/2561  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการนิเทศ   และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET  )  ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...