สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน    ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’Electronic Filing) สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ  ห้องประชุมลำปาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...