สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 10/2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่ 10/2564 และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ค่านิยม 11 ประการ “เคียงคู่จิตอาสา” ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...