สนามสอบโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ขอขอบคุณท่าน ผอ.วรุตม์ เขจรสัตย์ (ประธานสหวิทยาเขตห้วยเม็ก-หนองกุงศรี)และคณะ ในการตรวจเยียมการดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ.ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563

20 เยี่ยมสนามสอบ-ข้อสอบกลางสพฐ4-5มี.ค.63 หว.

=68.ARBLPsPFrYGm80HMtRTscWiklVE-yRe8kwkFUSKQIS7rjHtkh24HPM_XOWP7At_QCmjfNjkHboAQoCaLX6O6xBngmDrZuUAlYumtrfCYFncgjPOv0rcvr07u8B_vQv_kd2QPPGEwqrOUVaYH7I1UBXchllFWOB5g50MnwvX7L57hQ7ghDVEM4asGXJxaLbwx180U93oR8mSySK0Az6aLkt40MutJABq5qH9nomvN8AjVcieXUMASrfaQOiSDmu36kt2ppBDrMQQPgbQ61pS5DUcB4X0lmbmB5kg38PslwHC_oAWkac7JM7RhaOJhJOYIBfZphUfOW46ZZHYfSvAJDuTPpyLNBS1lk1gCEA8b6V-vW0JkHGE203J9″ connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...