ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.เขต 24) เยี่ยมบ้านให้กำลังใจนักเรียนที่เผชิญเหุต

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.เขต 24) เยี่ยมบ้านให้กำลังใจนักเรียนที่เผชิญเหุต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
(เวลา 14.00 น.)

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มอบหมายนายสุดใจ สุปัญบุตร รอง ผู้อำนวยการ สพม. เขต 24 พร้อมด้วย นายกนก ยนต์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา และ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา สพม. เขต 24 คณะครูที่ปรึกษาร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบในการถูกล่วงละเมิดฯ เพื่อดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของศูนย์เฉพาะกิจครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...