วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

15กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10-26ก.ค.62

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...