วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญสุ่มตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนปรากฏว่าผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของทุกคนมีผลเป็นลบ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...