วันที่ 24 มีนาคม 2562 ลูกเสืออาสา กกต. และรด.จิตอาสา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขต อ.เขาวง

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ลูกเสืออาสา กกต. และรด.จิตอาสา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขต อ.เขาวง

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...