วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ เพิ่มพูนความรู้ ด้วยประสบการณ์ตรง

16 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้7ก.พ.63

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...