โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ  อาคารโดมโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อให้มวลเหล่ายุวกาชาด ได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด

ขึ้นในประเทศไทย

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...