ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์      พร้อมด้วย นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ นายสุดใจ  สุปัญบุตร  นายภิญโญ   หอมไกล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อนำนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สู่การปฏิบัติ   ณ    ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...