ระบบควบคุมภายใน

 

เมนูหลัก
หน้าแรก  มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 2561
(กระทรวงการคลัง)
 PowerPoint ชุดที่ 1 ประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน
แนวคิดและคำนิยาม  PowerPoint ชุดที่ 2 ประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน
องค์ประกอบ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการรายงานใหม่ 2561
แบบฟอร์มรายงานใหม่ 2561
  PowerPoint ชุดที่ 1 ประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน
  PowerPoint ชุดที่ 2 ประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน
Administrator
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0 4381 0543 โทรสาร : 0 4381 0620 e-mail : babe.jes05@gmail.com

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...