รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2561 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)  พร้อมคณะลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ Partnership School    ลงพื้นที่โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม  ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรุปการศึกษา ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0   โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   พล.ต.ต.มนตรี  จรัลพงษ์  ผบก.ภ.จว.กาฬสินธ์ุ นายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอำเภอสมเด็จ นายฐานปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรอ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...