โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา” ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...