มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 (แก้ไขแล้วในปี 2561)
ดาวน์โหลด

แบบรายงานฉบับจริง จาก สพฐ. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

ปก สารบัญ แบบรายงาน คำชี้แจงประกอบ

แบบรายงานมาตรฐานที่ 1

แบบรายงานมาตรฐานที่ 2

แบบรายงานมาตรฐานที่ 3

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...