มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

O 42สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...