พิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม 80 พรรษาโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานในพิธี รับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19 )โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุได้รับเงินพระราชทานจำนวน  20 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,859,960 บาท มีนายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี   ณ หอประชุม 80 พรรษาโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...