พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และกฎกระทรวงประกันคุณภาพปี พ.ศ.2561

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ประธานและบรรยายพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีนายสงกรานต์  พันธ์โนราช,  นายปุณกาญจน์  ภูเงิน,  นายชูชัย ประทุมขันธ์, นายอัคเรศศ์  ป้องกัน, นางจารุวรรณ  รัตนมาลี, นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง,  นางนฤมล  ธรรมประชา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...