ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ร่วมบริจาคโลหิต

6  มิถุนายน  2561  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต จากคณะครู/เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 99 คน และสามารถบริจาคโลหิตได้รวม 67 คน คิดเป็นจำนวน 20,100 cc ณ บริเวณใต้ถุนอาคารหอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...