ผอ.สพม.24 ร่วมรับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.52 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  กราบบังคมทูลรายงาน  การดำเนินงานของโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพระเทพญาณ      วิศิษฎ์อุดมวิทย์  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1hD4hyGtTpzRR0WCIggVl2fZ_t8JDkdgy

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...