ผอ.สพม.24 ประธานเปิดบ้านวิชาการ”Happy Learning @ Anukoolnaree”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานในพิธีเปิดบ้านอนุกูลนารี “Happy Learning @ Anukoolnaree” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งเป็นการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมในงาน การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่อ1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการแสดงผลงาน Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การนำเสนอผลงาน IS ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การทดสอบความสามารถทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ  ณ โรงเรียนอนุกูลนารี  ถนนภิรมย์  อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

คลิกรูปภาพ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...