ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  ประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการประปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ระยะเวลา 1 ปี การประเมินครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ณ ห้องประชุมโปงลาง  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...