ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC) กระบวนการและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. /วิถีพุทธ และสุจริต

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ   เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( (PLC ) กระบวนการและแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ สหวิทยาเขตสมเด็จ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...