ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานกรรมการในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

       วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  เป็นประธานกรรมการในการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ  ประจำปี 2565 สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2565

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...