ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามและเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์   ณ  โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์  อำเภอห้วยผึ้ง           จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...