ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  พร้อมศึกษานิเทศก์  ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน ที่ 1  ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...