ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด  และน.ส.นุชจิรา  แดงวันสี  ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...