ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ( นายทวี  ทะนอก )  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ได้ลงพื้นที่ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  ซึ่งภาคเช้าได้ลงพื้นที่  ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา และภาคบ่ายโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาและโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...