ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์สร้างเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ไร้โควิด-19

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์สร้างเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับปิดเทอม  โดยกำหนดเป้าหมายเด็กนักเรียน ดังนี้ วันที่ 8  ตุลาคม  วิทยาลัยเทคนิค จำนวน 2000 คน และวันที่ 11 ตุลาคม  2564 จำนวน 1927 คน  ในส่วนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จะดำเนินการฉีดวัคซีน ในวันที่ 12, 14 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  ่จำนวน 2975 คน วันที่ 15,18  ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุกูลนารี  จำนวน 3024 คน และวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ  อีกจำนวน 882 คน  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  (นายทรงพล  ใจกริ่ม)  เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...