ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนของ สพม.กาฬสินธ์ุ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ภาคบ่าย นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2565 พร้อมได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าดำเนินการสำหรับเจ้าภาพ โดยมี             นายสุดใจ  สุปัญบุตร  และนายภิญโญ  หอมไกล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...