ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และร่วมประชุม หารือ แนวทาง วางเแผนป้องกันน้ำท่วม โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   ร่วมประชุมหารือ แนวทาง วางแผน ป้องกันน้ำท่วม และลงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครูโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม และได้ตรวจดูระดับน้ำ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านท่าแห่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วม  จากนั้น เวลา 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ได้เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากกสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...