ผอ.สพม.กส. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายของ สพม.กาฬสินธ์ุ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์และแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. การประเมินผลงาน (Performance Agreement:PA) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  อ .กมลาไสย  จ. กาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...