ผลงานทางวิชาการ 1)การพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 2)การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ผู้วิจัย นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผลงานทางวิชาการ

1)การพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
2)การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
ผู้วิจัย นายประโมกข์ ดุลนีย์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...