ผลงานทางวิชาการ (1.การวิจัยการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นหลักฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวขาว 2.การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบัวขาว) ผู้วิจัย:นายจรัญ  วรสาร

ผลงานทางวิชาการ

1.การวิจัยการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นหลักฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวขาว

2.การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบัวขาว

ผู้วิจัย:นายจรัญ  วรสาร

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...