ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บทคัดย่อ ม.3 2561
บทคัดย่อ ม.2 2562

ผู้วิจัย     นางมณีจันทร์ ปันเป็ง

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                     สถานที่ทำการวิจัย    โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

                     ปีรายงานการวิจัย     ปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...