ประเมินสัมฤทธิและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ สพม.24

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.   ประเมินสัมฤทธิและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีงบประมาณ 2563 (การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  โดยมีนายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1  ประธาน  นายทวี ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  กรรมการ และนายภัณฑ์รักษ์  พลตื้น   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งการประเมินครั้งนี้ มี นายยอดรัก  บุรวัฒน์   และนายสุดใจ         สุปัญบุตร   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  รับการประเมิน  ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...