ประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  กรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ( Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 ( Cluter 12 ) โดยภาคเช้า ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม และภาคบ่าย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...