ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพม.24

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงาน ต่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 6 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 และดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 (กาฬสินธ์ุ) รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2066590226744495&set=pcb.1929192670478404&type=3&theater&ifg=1

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...